ziekten van invloed op parodontitis

Parodontitis is een gevorderde staat van tandvlees ontsteking met erge gevolgen.

Als tandvlees langdurig ontstoken is, kan dit ook het dieper gelegen weefsel beïnvloeden. Er kan botverlies optreden alsmede bindweefselaanhechtingen verliezen.

Inmiddels worden meer dan 50 lichamelijke ziekten geassocieerd met parodontitis, zoals kanker, reuma, diabetes, luchtweginfecties en hart- en vaatziekten. Zeker als een patiënt meerdere van deze ziekten heeft, neemt het risico op parodontitis toe.

Er zijn ook aanwijzingen dat parodontitis een risicofactor is voor premature geboorte, reumatoïde artritis en mogelijk voor cardiovasculaire ziekten.

Menu