verwijzing en vergoeding

De mondhygiënist is vrij toegankelijk, dus geen verwijzing van een tandarts nodig!

Omdat voor verzekerden van 18 jaar of ouder de kosten voor de mondhygiënist worden vergoed via een aanvullende verzekering ( tandarts verzekering), is er geen eigen risico van toepassing. Voor verzekerden tot 18 jaar worden de kosten wel vergoed vanuit de basisverzekering, maar zij hoeven nooit een eigen risico te betalen.

Menu